MENU
Προσκλήσεις
ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 (εφεξής η «Εταιρία») το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή Εγγύησης, των άρθρων 99 επ και 100 Νόμου 4548/2018 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στο πλαίσιο έκδοσης εκ μέρους της ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 5.230.000),


Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Λάρισα, 1/3/2021


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 1-3-2021)

ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (6η Προκήρυξη της Γενικής Επιχειρηματικότητας) με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής
2. Τρόπος χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Λάρισα, 18/1/2021


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 18-1-2021)

ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επέκταση σκοπού της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Λάρισα, 14/1/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 14-1-2021)

ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εγγύησης, άρθρου 100 Νόμου 4548/2018 υπέρ της εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στο πλαίσιο συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό .


Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Λάρισα, 14/12/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 14-12-2020)

ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς ΔΕΚΑ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

2. Πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ μέχρι ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€5.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, έως την 31.12.2020, που θα καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Λάρισα  14.07.2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 14-7-2020)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 28/5/2020 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24/6/2020 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2019.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2019 (1-1 εως 31-12-2019) .
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2020.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2020 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 28/5/2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 1-6-2020)


ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 026532640000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.”, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) με Α.Φ.Μ. 094049077 και Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας ευρισκόμενα στη Λάρισα (5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επέκταση σκοπού της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, κωδικοποίηση αυτού και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.Λάρισα, 07.05.2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 29-5-2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 31/5/2019 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11,00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας), με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Μελών ΔΣ


Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.


Λάρισα 31/5/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 03-6-2019)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 23/5/2019 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 19/6/2019 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2018.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (1-1 εως 31-12-2018) .
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβων τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2019.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2019 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 23/5/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 23-5-2019)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 10/5/2019 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 11,00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Παροχή έγκρισης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Ν.4399/2016, Γ΄κύκλος»
ΘΕΜΑ 2ο: «Τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου ύψους 2.970.930,00 €»

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.
Λάρισα 10/5/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 10-5-2019)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 1/6/2018 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ. της εθν. οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ. εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 44ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2017.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017 (1-1 εως 31-12-2017) .
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2017, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2017.
5. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2017 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2018.
6. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2018 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 1-6-2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ. ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 02/02/2018 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν. οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11,00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ. εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Παροχή έγκρισης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Ν.4399/2016»
ΘΕΜΑ 2ο: «Τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου ύψους 5.656.428,12 €»

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 2/2/2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αναρτήθηκε στις 26-5-2017)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 24/5/2017 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 43ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2016.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (1-1 εως 31-12-2016) .
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2016, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2016.
5. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2016 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2016.
6. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2017 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή Ενεχύρου – Εκχώρηση Απαιτήσεων Ασφαλιστικής Αποζημίωσης προς εξασφάλιση απαιτήσεων του από 14.4.2011 Προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, της εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(Αναρτήθηκε στις 10-11-2016)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 10/11/2016 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11,00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τ παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του από 14.04.2011 Προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο»

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 10/11/2016

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αναρτήθηκε στις 21-10-2016)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 19/10/2016 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 11/11/2016 και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000)»

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 20/10/2016

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αναρτήθηκε στις 30-5-2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 24/5/2016 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22/6/2016 και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5 ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 42 ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2015. 
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015 (1-1 εως 31-12-2015) . 
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2015, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2015. 
5. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2015 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015. 
6. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2016 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
7. Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αναρτήθηκε στις 22-5-2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 21/5/2015 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 1-1 εως 31-12-2014.
2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 41ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2014.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (1-1 εως 31-12-2014) .
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2014, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2014.
6. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2014 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015.
7. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αναρτήθηκε στις 22-5-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 20/5/2014 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18-6-2014 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 1-1 εως 31-12-2013.
2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 40ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2013.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 (1-1 εως 31-12-2013) .
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2013, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2013.
6. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2013 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2014.
7. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2014 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.


Λάρισα 20 Μαΐου 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση 26/6/2013

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 27/5/2013 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ. της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26-6-2013 και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 39ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2012. 
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1 εως 31-12-2012) . 
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2012, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2012. 
5. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2012 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2013. 
6. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2013 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.


Λάρισα 27 Μαΐου 2013 

Το Διοικητικό Συμβούλιο