Έγγραφα για το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον"
Τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του φακέλου απο πλευράς του κατασκευαστή και δηλώνουν ότι τα προϊόντα φέρουν Σήμανση CE είναι τα εξής: 

1. Παράρτημα VIII-Α ή VIII-Β ή VIII-Γ από ΥΠΕΚΑ 
2. Δήλωση Επιδόσεων 
3. Πιστοποιητικά Δοκιμών ITT (από Διέλαση Αλουμινίου και Προμηθευτή Υαλοπινάκων) 
4. Έντυπο Υπολογισμού Θερμοπερατότητας Uw (απο φύλλα Excel)