Профил на дружеството
Exalco S.A., едно от най-големите в Гърция търговски дружества по производство на изделия от алуминий, е основано през 1973 г. със седалище в град Лариса.
Дружеството изминава дълъг и успешен път в историята на гръцкия алуминий. Името му се отъждествява с просперитет, дълбоки познания в сферата, стремеж към непрекъснато развитие, най-високо качество и перфектен резултат. Exalco е пълноценен комплекс за производство на алуминиеви профили, предлагащ безкрайни възможности за удовлетворяване на всички съвременни строителни и архитектурни нужди.
Дружеството се стреми към непрекъснато развитие и подобряване на предоставяните услуги. Основен акцент на дейността му е създаването на модернизирани и качествени продукти с уважение към околната среда и човека.

Неговите промишлени съоръжения и оборудване с обща площ 62.228 кв.м са разположени в град Лариса, върху частна собственост с площ 218.872 кв.м Те включват:
•Цехове за екструдиране на алуминий с 6 окомплектовани преси, 1.100 тона, 1.600 тона, 1.750 тона, 2.200 тона, 2.300 тона 2.840 тона съответно, с годишен производствен капацитет от 60.000 тона, а също така и цех за изработване на матрици.
•Напълно автоматизиран цех за висококачествена повърхностна обработка на алуминий (анодиране) с годишен капацитет 6.000 тона.
•Две системи за вертикално покритие, произвеждащи 22.000 тона годишно.
•Цех за хоризонтално електростатично боядисване с годишен производствен капацитет 6.000 тона.
•Две системи за прахово боядисване за дърво, имитация на мрамор (фантазия) с V.I.V. DECORAL метод и годишен производствен капацитет от 3.000 тона.

Днес Exalco има две дъщерни дружества: Exalco Romania SRL в Букурещ, Румъния, и Exalco Bulgaria SRL в София, България, а също така обширна и утвърдена мрежа за продажби както на вътрешния, така и на външния пазар.
Въз основа на резултатите от ICAP.И, дружеството Exalco е признато за едно от най-мощните в Гърция.

Продукти

•Алуминиеви профили за архитектурни и промишлени цели
•Алуминиеви системи (ALBIO) за врати, прозорци и фасади на сгради, витрини, вътрешни дворове и множество други архитектурни конструкции
• Алуминиеви композитни панели (EXALCO-BOND) идеални за съвременните сгради
•Външни системи за засенчване (Albio Solar) и перголи
•Интегрирана система за алуминиеви парапети, подходящи за интериора и екстериора (Exrail System)
•Алуминиева система за поддържащи основи и рамки за фотоволтаични паркове (Exalco Sunergy)
•Аксесоари и други спомагателни продукти.

Услуги
•Вертикално и хоризонтално електростатично боядисване в широка гама от цветове
•Система за боядисване V.I.V.
Декоративна имитация на дърво
•Анодиране ΙΝΟΧ в специално оборудван цех.