Αεροπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Αντοχή σε ανεμοπίεση