Μονόφυλλο: Αεροπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Αντοχή σε ανεμοπίεση