Αεροπερατότητα - υδατοστεγανότητα - αντοχή σε ανεμοπίεση (Μονόφυλλο με Σταθερό)