MENU
  • Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"
Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"
Δείτε ΕΔΩ τα προϊόντα EXALCO ECONOMY


Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

• Χρησιμοποιείται ως κατοικία.
• Φέρει οικοδομική άδεια.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

• Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
• Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).


Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους

Πίνακας 1 

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

COVID-19 premium

Ενεργειακό premium

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές

1

≤ 10.000

≤ 20.000

65%

10%

10%

85%

95%

2

>10.000 έως 20.000

>20.000 έως 30.000

55%

10%

10%

75%

85%

3

>20.000 έως 30.000

>30.000 έως 40.000

50%

10%

10%

70%

80%

4

>30.000 έως 50.000

>40.000 έως 70.000

45%

10%

10%

65%

75%

5

>50.000 έως 90.000

>70.000 έως 120.000

35%

10%

10%

55%

65%

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας)


Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής :

Κατηγορία

Πολυκατοικία

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

COVID-19 premium

Ενεργειακό premium

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές

1

Τύπου Α

60%

10%

10%

80%

90%

2

Τύπου Β

60%

10%

-

70%

80%

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας)

Κίνητρα

Υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου

• Παρέχεται επιχορήγηση και για τις 5 κατηγορίες Ωφελούμενων του Προγράμματος, όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα 2.2.3 του κεφαλαίου 2 του Οδηγού.
• Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου.
• Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.


Κατοικίες που Επιδοτούνται

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

i      Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
ii     Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,
iii    Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου B.


Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιήται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.


Παρεμβάσεις

Σημείωση : Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

    1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

    2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

    3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

    4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

    5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)


Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.2 € επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων:

• 48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
• 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.Προθεσμίες

Έναρξη Προγράμματος
Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος είναι η 11.12.2020.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

Υποβολή δικαιολογητικών
Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων (δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου) και πριν την Απόφαση Υπαγωγής θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την χρονική προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που δεν είχαν επισυναφθεί στη φάση υποβολής της αίτησης.

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης
Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται) έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (12 μήνες).

Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων
Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης
Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. (και πριν την υποβολή της δήλωσης ολοκλήρωσης και μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών)


Αιτήσεις Μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων :

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

11.12.2020

Αττικής

14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας

18.12.2020

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

21.12.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

11.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας

13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας

15.01.2021

Πολυκατοικίες

18.01.2021


Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μπορείτε να επικοινωνείτε με την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (Help Desk) στον αριθμό τηλεφώνου: 210 6241829 (ώρες λειτουργίας 07.00 – 21.00).

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exoikonomo@prv.ypeka.gr


Δείτε αναλυτικά τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ χρήσιμες ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που αφορούν το πρόγραμμα

Βρείτε ΕΔΩ τον ενεργειακό επιθεωρητή της περιοχής σας.