Σταθερό: Αεροπερατότητα | Υδατοστεγανότητα | Αντοχή σε ανεμοπίεση