Διαθέσιμες θέσεις εργασίας
Η ΕΞΑΛΚΟ A.E με ηγετική θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στη διέλαση προϊόντων αλουμινίου ζητά:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

-- Kαλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
-- Γνώση Μηχανολογικού Σχεδίου(Auto Cad) 
-- Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
-- Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση CNC θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@exalco.gr