ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ